Hosters Cloud Assessment & Migration

 Manglende kontrol og fejslåen strategi ødelægger migrationen

Virksomheder, der hopper hovedkulds ud i cloud oplever desværre at måtte trække sig tilbage efter fejlslåen strategi og oplevet manglende kontrol. Ifølge IDG Research er hele 52% af virksomheder, der var gået i skyen enten helt tilbage på jorden igen eller flyttet til en anden cloudmodel, og det er med store omkostninger. De største barrierer for danske virksomheder er misforståelser og manglen på den nødvendige ekspertise og færdigheder, det kræver at forberede og håndtere migrationsprojektet. Mange virksomheder er eksempelvis ikke klar over, at brugere ikke behøver være afskårede fra systemer mens migrationen finder sted.

Sammenhængen skal sikres

Det er afgørende at migrere rigtigt første gang med tilstrækkelig forberedelse, opmærksomhed overfor ændrede lovkrav og med et det rigtige it-sikkerhedsmindset. For at sikre du opnår de opsatte mål kræver enhver cloudmigration forståelse for forretningsbehov og målsætning samt hvert et lag af den underliggende infrastruktur. Vær derfor opmærksom på:

  • Strategien skal være på plads, med sammenhængende scope og målsætning.
  • Migrationen skal forberedes bedst muligt for et succesfuldt forløb.
  • It-sikkerheden skal tænkes med i migrationen, så du ikke står ubeskyttet og sårbar på den anden side.
  • Den nært forestående EU persondataforordning sætter uoverskueligt høje krav til håndtering og opbevaring af persondata, som du skal sikre modellen kan efterleve.

 

Din strategiske IT partner

Flere leverandører kan vurdere dit miljø, men hjælper ikke med migrationen. Andre vurderer ikke indledningsvist og leverer alene infrastrukturen med det resultat, at du står tilbage med en stor udfordring om planlægningen af workloads, sikkerhed og compliance. Hosters leverer ikke kun dit fundament - vi bygger din forretning sammen og tænker strategi, sikkerhed, kontinuitet og lovgivning med ind i migrationen lige fra begyndelsen, så du høster den forretningsmæssige værdi ved skiftet af dit IT landskab.


Migrér rigtigt første gang 

 
Rigtig migration første gang
  • 1. Få vurderet eksisterende miljø og cloudparathed

  • 2. Vælg den rigtige cloudstrategi

  • 3. Vælg din migrationsvej

  • 4. Tag højde for sikkerhed og compliance
1. Mapping af miljø og afhængigheder


Hosters cloudvurdering
Den bedste forberedelse, du kan gøre dig, er at vurdere dit eksisterende IT miljø og dets cloudparathed, men det kræver en hel del at kortlægge alle kroge selv. Efter indledende dialog, kortlægger vi sammen med dig, dit systemlandskab og identificerer afhængigheder. Vi undersøger både dit fysiske og virtualiserede miljø, og giver en samlet vurdering inklusiv præcis TCO og rådgiver dig omkring cloudstrategi samt migrationsvej.

2. Valg af cloudstrategi

Cloud strategi
Ikke alle organisationer er i stand til at migrere samtlige apps, og den investering, du allerede har foretaget i on-prem cloud infrastruktur behøver ikke være forgæves. Mange bevarer en on premise løsning til udvalgte eksisterende apps og supplerer med public – altså en hybrid cloud løsning.

3. Migrationsveje


Cloudmigration
Dit mix af SaaS, PaaS og IaaS sætter høje krav til overblik og strukturer. En fornuftig model er at tage et workload ad gangen og vurdere TCO og ROI. Hybrid cloud modellen lader dig tage denne inkrementelle tilgang til migrationen.

4. Compliance og sikkerhed


Compliance guide Hosters
Du er nødsaget til at inkludere nye datasikkerhedsprocesser og teknologi - din on premise sikkerhed rækker ikke i cloud. Et tilstrækkeligt compliance niveau skal endvidere sikres jf. den nært forestående EU persondataforordning. Vurdér dit complianceniveau og få en komplet compliance guide.


Migrér kontrolleret og sikkertKontrolleret og sikker migration


Hvad med driften?


It-drift
Mange glemmer at tænke drift og vedligehold af løsningen med. Har du evnerne til selv at patche en cloud server eller administrere brugerne og cloudservices? Lad Hosters team af eksperter håndtere driften, så du kan fokusere på kerneforretningen med ro i sindet.